Tarayıcınız JavaScript! desteklememektedir.

C# Console Application ile Sayinin tek mi çift mi olduğunu bulma

Öncelikle Microsoft Visual Studio'yu açıyoruz.

Sırasıyla: File>New>Project>Visual C#>Windows Desktop>Console Application adımlarını uyguluyoruz.

Karşımıza Default olarak atanan Program.cs gelecek.
Buraya kadar herşey tamam...

Arkadaşlar, yazılım üzerinde yapacağınız matematiksel işlemler, kağıt üzerinde yaptığınız işlemlere benzer. Yani kağıt üzerinde 2*2=4'tür ve bu C#'ta da bu şekilde yazılır.

Şimdi, basitçe düşünürsek bir sayinin tek mi çift mi olduğunu nasıl anlarız? Eğer sayı 2'ye tam bölünebiliyorsa çift, bölünemiyorsa tektir. Bu da C#'ta if else karar kontrol mekanizmasi ile belirtilir.

Kodlarımıza geçelim:

Öncelikle  int girilen_deger = 0;bir değişken tanımlıyoruz. Bu değişkenimzi girilen sayıyı hafızasında tutacak. Sonrasında ise:

Console.WriteLine("Lütfen sayi giriniz : ");
girilen_deger = int.Parse(Console.ReadLine());

ile sayi girilmesini ve bu sayının tanımladığımız int girilen_deger değişkeninde hafızaya alınmasını sağlıyoruz.
Eveet geldik en dikkat edilmesi gereken noktaya:

if (girilen_deger % 2 == 0) {
Console.WriteLine("Sayi Çift");
Console.ReadKey();
}
else
{ Console.WriteLine("Sayi Tek");
Console.ReadKey();
}

Burada dedik ki: Eğer girilen değerin 2'ye bölümünden kalan modu 0'sa sayi çifttir (if), degilse tektir(else)

Eğer takıldığınız bir yer olursa yorum bölümüne yazmanız yeterli.
Sağlıkla, kod'larla kalın :)