Tarayıcınız JavaScript! desteklememektedir.

C# HashSet Kullanimi

Merhaba Arkadaslar,

HashSet<T>, Generic bir yapi. Bizden tanimlama esnasinda bir T degeri istiyor. Bu T degeri herhangi bir veri türü, class nesnesi vs olabilir. 

***HashSet diger list türlerinden farkli olarak, ekleme sirasina göre listelenmez. Yani benim ekledigim ilk eleman ilk olarak gelmez ya da son ekledigim eleman son sirada olmaz. Kendisine ait bir siralama yöntemi vardir.

***HashSet içerisinde eklenen eleman tekrarlayamaz (Ayni eleman bir kere eklenebilir.)

***Null deger alabilir. 

***Contains fonksiyonu mevcut. Geri dönüsü bool. 

***Count property'si ile toplam eleman sayisini ögrenebiliriz.

  HashSet<string> hsString = new HashSet<string>();
            hsString.Add("Istanbul");
            hsString.Add("Ankara");
            hsString.Add("Izmir");
            hsString.Add("Eskisehir");
            hsString.Add("Yalova");

            int elemanSayisi = hsString.Count;// içerisindeki eleman sayisini int türünden tanimladigimiz elemanSayisi degiskenine atadik.

            bool elemanVarmi = hsString.Contains("Istanbul");//Contains ile içerisinde arama yaptik. Istanbul degeri içerisinde oldugu için geri dönüsü True.

            foreach (string item in hsString)//foreach döngüsü ile HashSet içerisindeki elemanlari ekrana yazdiriyoruz.
            {
                Console.WriteLine(item);
            }

Kod'la kalin...