Tarayıcınız JavaScript! desteklememektedir.

Asp.Net Ile Veri Tabanina Veri Ekleme ve Gösterme

Asp.Net Ile Veri Tabanina Veri Ekleme ve Gösterme

Merhaba Arkadaslar, 

Bugün ki makalemde sizlere veri tabanina kayit ekleme ve gösterme islemlerini gösterecegim. 

Kayit ekleme isleminde kullanacagimiz nesneler:  

 • SqlConnection – SqlCommand – SqlDataAdapter – DataTable 

 • GridView (Bilgileri Göstermek Için) 

Eger bunlarin kullanimlarini veya ne anlama geldiklerini bilmiyorsaniz diger makalelerimizden ögrenebilirsiniz. Simdi ben sizin bunlari bildiginizi varsayiyorum ve islemlere basliyorum. 

1.Islem: Simdi bir class olusturup bu class da baglantimizi ve diger gereken islerimizi yapiyoruz. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Data; // sql nesnelerini kullanabilmek için 
using System.Data.SqlClient;// bu iki namespaceleri (kütüphaneleri) ekleyelim. 

public class Islem 
{ 
  //sayfada kullanacagimiz genel nesneleri global alanda tanimliyoruz. 
  string sorgu; 
  SqlCommand cmd; 
  bool durum; 
  SqlDataAdapter adp; 

  private SqlConnection Baglan() //baglanti methodunu olusturuyoruz geriye SqlConnection türünde deger dönderir 
  { 
    SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Server=.;database=Bilgi;uid=sa;pwd=1234");//SqlConnection türündeki baglanti nesnesini tanimlayip olusturuyoruz.Tirnak içinde yazdigimiz ise sql server baglanti (connection) bilgilerimizdir. 
    baglanti.Open();//baglantimizi kullanabilmek için açiyoruz.
    return baglanti;//baglantiyi gönderiyoruz. 
  } 
  public bool KayitEkle(string ad, string soyad, string eposta, string telno)//kayit ekleme metodunu olusturup kayit eklerken gereken bilgileri parametre olarak veriyoruz. 
  { 
    durum = false; 
    sorgu = "insert into Bilgiler (Ad,Soyad,Eposta,TelefonNo) values (@Ad,@Soyad,@Eposta,@TelefonNo)";//sql server kayit ekleme sorgusunu olusturuyoz. 
    cmd = new SqlCommand(sorgu, Baglan());//SqlCommand nesnesine sorguyu ve baglantiyi verelim. 
    cmd.Parameters.AddWithValue("@Ad", ad);//alacagi parametleri tanimliyoruz. 
    cmd.Parameters.AddWithValue("@Soyad", soyad); 
    cmd.Parameters.AddWithValue("@Eposta", eposta); 
    cmd.Parameters.AddWithValue("@TelefonNo", telno); 
    int snc = cmd.ExecuteNonQuery(); // ExecuteNonQuery ile sorgumuzu çalistiriyoruz.Geriye int dönderdigi için gelen degeri int türünde snc degiskenine atip degeri kontrol ediyoruz. 
    Baglan().Close();//baglantimizla isimiz kalmadigimiz için kapatiyoruz. 

    if (snc > 0)//gelen deger eger 0 dan büyük ise durumu true yap degilse durum zaten false olarak yukarida tanimli. 
    { 
      durum = true; 
    } 
    return durum;//durum degiskenimiz gönder diyelim. 
  } 

  public DataTable TümBilgiler()//veri tabanimiza kayitli bilgileri görmek için DataTable türünde deger dönderen methodumuzu olusturuyoruz. 
  { 
    sorgu = "select * from Bilgiler";//sql server sorgumuzu olusturduk. 
    adp = new SqlDataAdapter(sorgu, Baglan());//SqlDataAdapter ile sorguyu ve baglantiyi verelim. 
    DataTable dt = new DataTable(); //sorgudan gelen degeri DataTable türünde dt nesnemize ekledim. 
    adp.Fill(dt);//dt nesnemizi adp.Fill yardimiyla dolduralim. 
    Baglan().Close();//baglantiyi kapattim. 
    return dt;//doldurdugumuz dt nesnesini gönderelim. 
  } 
} 

2.Islem: Evet bu islemde butona tiklandiginda çalisacak olan kodlarimizi yaziyoruz. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Data; // bu sayfada sql islemleri yapmak için 
using System.Data.SqlClient;// 2 namespace leri ekleyelim. 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{ 
  Islem islem = new Islem();//olusturdugumuz class i burda kullanabilmek için tanimladim. 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 

  } 
  protected void btnKaydet_ServerClick(object sender, EventArgs e) 
  { 
    string ad=txtAd.Text.Trim();//textbox dan gelen degerleri Trim() ile basindaki ve sonundaki bosluklari temizleyip ad degiskenine atiyoruz. 
    string soyad=txtSoyad.Text.Trim(); 
    string eposta=txtEposta.Text.Trim(); 
    string telno=txtTelno.Text.Trim(); 

    if (ad=="" || soyad=="" || eposta=="" || telno=="")//textboxlari kontrol ettim.Eger bossa 
    { 
      snc.Text = "Lüften Tüm Alanlari Doldurunuz..."; 
    } 
    else //bos degilse 
    { 
      bool eklendimi = islem.KayitEkle(ad, soyad, eposta, telno);//islem class imizdan KayitEkle metodunu çagirip aldigi parametleri yaninda veriyoruz. 
      if (eklendimi)//eger eklendimi true ise 
      { 
        snc.Text = "Basariyla Eklendi..."; 
        txtAd.Text = ""; txtSoyad.Text = ""; txtEposta.Text = ""; txtTelno.Text = "";//textboxlari temizle. 
      } 
      else 
      { 
        snc.Text = "Eklenirken Hata Olustu..."; 
      } 
    } 
  } 
  protected void btnGoster_ServerClick(object sender, EventArgs e) 
  { 
    DataTable bilgiler = islem.TümBilgiler();//islem class indan TümBilgiler() methodunu çagiralim DataTable türündeki bilgiler nesnemize atalim. 
    GridView1.DataSource = bilgiler; //tasarim kisminda ekledigimiz GridView in DataSource özelligini kullanarak içine gelecek bilgileri verelim. 
    GridView1.DataBind();//burda da bilgileri göstermek için DataBind kullanarak gelen bilgileri içine atiyorum. 
  } 
} 

Ekran Çiktilarina Bakalim 

Kaydet butonuna bastigimizda textboxdaki bilgleri veri tabanina ekleyince label da "Basariyla Eklendi" mesajini verdi. 

Göster butonuna bastigimizda gridview de veri tabaninda olan bilgileri gösterdi. 

 Bu Makaleye Yapılan Yorum Sayısı : 0

Sende Yaz

Aşağıdaki bölümleri doldurarak bu makaleye yorum yapabilirsin.